Ergänzende Informationen zur St.Johannis Toten- und Schützengilde von 1192 e.V.

to den engeren Vörstand hürt uk immer de niege König...
...vun Juni - Juni

De Könige


  Jan-Moritz Scholz

  2013 - 2014


 Günther Ergert

  2012 - 2013Frank Wichelmann

2011 -2012


 2010 - 2011  Bernhard Albert 

2009 -2010 

  Christoph BähnkeTim Baretz  
2008 - 2009 Jens Schleupner 
 2007 - 2008  Paul Trechten
2006 - 2007   Hendrik Möller